Vergi Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, vergi uyuşmazlıklarına yönelik Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetli vermekteyiz. Öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması ve vergi zıyaı veya usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hukuki konularda müvekkillerimizin taleplerini karşılamaktayız.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Vergi Hukukuna İlişkin Verdiğimiz Hizmetler;

 

Vergi Hukuku Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi

Vergi Uzlaşmaları ve Sürekli Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Vergi Hukuku İptal ve Tam Yargı Davaları Açılması ve Takip Edilmesi

Kaçakçılık ve Sahte Fatura Düzenleme veya Kullanma Suçlarından Doğan Ceza Davalarının Takibi

Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Diğer Tüm Vergi İhtilafları

Vergi Tarhına ve Vergi Cezasına İptal Davası Açılması ve Takibi

Takdir Komisyonu ve Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz

Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi

Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz

Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz

Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz