Ticaret Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak; Ticari Şirketlere, Bankalara, Mali Kuruluşlara, Kiralama Şirketlerine, Faktoring Şirketlerine ve Bireysel veya Kurumsal Müvekkillerimize,

 

TİCARET HUKUKU

 

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU

 

E-TİCARET, ELEKTRONİK TİCARET

 

BANKACILIK, FAKTORİNG ve FİNANS HUKUKU

 

ÇEK, SENET, POLİÇE ve KIYMETLİ EVRAK HUKUKU alanlarında uzman ekibimizle Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Sunmaktayız.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Ticaret Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

 

Ticaret Mahkemesinde Görülen Mutlak ve Nispi Ticari Davalar

Ticari İşletmeyi İlgilendiren Vedia, Havale ve Telif Haklarına İlişkin Davalar

Bir İşletmenin Satılması, Devredilmesi ve Birleştirilmesi İle İlgili Uyuşmazlıklar

Müvekkillerimizin Ticari Defterlerinin Zayine ilişkin Talepleri

Rekabet Yasağının İhlaline Dair Davalar

Çek, Senet, Poliçe Kıymetli Evrak Zayine İlişkin İşlemler

Yayın Sözleşmesine Dair Hükümler

Kredi Mektubu, Kredi Emri ve Komisyon Sözleşmesine İlişkin İhtilaflar

Kooperatifler Kanunundan Doğan Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü

Ticari İşletme Rehni Kanunundan Doğacak Tüm Uyuşmazlıkların Çözümünü

Taksirli İflas veya Hileli İflas Davaları

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü

Borçlar Kanunu Madde 550-560 Arasında Düzenlenen Havale İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar

Borçlar Kanunu 561-570 Arasında Düzenlenen Saklama Sözleşmesine İlişkin İhtilaflar

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Hükümlerden Doğan Uyuşmazlıklar

İslami Finans Hukukuna ilişkin Danışmanlık Hizmeti

Şirket, Proje ve Uluslararası Ticaret Finansmanı Hakkında Danışmanlık

Bankalar ve Kredi Finans Kuruluşlarının İşleyişi, Yapısı ve Organizasyonu Hakkında Danışmanlık

Kredi Kullanan Gerçek veya Tüzel Kişilere Gerekli Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Gerçek veya Tüzel Kişilerin Bankalarla Akdedilen Kredi Sözleşmelerinin İptaline İlişkin Talepler