Sözleşmeler Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak Sözleşmeler Hukuku kapsamında müvekkillerimizin haklarını savunmak, hangi haklara sahip olduğunu bildirmek ve müvekkillerimizin haklarını koruma altına almak temel hedefimizdir.

 

Müvekkillerimizin taraf olacağı sözleşmeler hazırlanırken ilgili tüm mevzuat araştırılmakta gelecekte yaşanabilecek ihtilafların önlemi sözleşme aşamasında alınmaktadır. Hazırlanana sözleşmelerin taraflar arasında mutabakatı sağlandıktan sonra imza altına alınıp, sözleşmeye aykırı davranışların yaşanmaması için sözleşmenin denetlenmesi adına Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Sunulmaktadır.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Sözleşmeler Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

 

Alım-Satım Sözleşmeleri, Rehin Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri

Eser Sözleşmeleri, Taşeronluk Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri

Rekabet Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri vb. Sözleşmelerin Hazırlanması

Şirket ana sözleşmelerinin Hazırlanması, Değişikliklerin Yapılması ve Denetlenmesi

Taraflar Arasında İş Sözleşmeleri Hazırlanması ve Çıkacak İhtilafların Çözümü

Reklam Ajansları İle Müvekkiller Arasında Sözleşmeler Düzenlenmesi

Taraflarca Hazırlanmış Olan Sözleşmelerin İncelenmesi ve Gerekli Noktaların Düzeltilmesi Sözleşmelerde Yer Alan, Müvekkillerimiz Aleyhine Haksız Bir Sonuç Doğurabilecek Hususların Tespiti