İmar İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, gerek Türk vatandaşlarına gerekse yabancı bireysel ve kurumsal müvekkillerimize İmar İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku alanında, tapu kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırmalarını yapmakta gayrimenkul ile ilgili detaylı raporlar hazırlamaktayız.

 

Müvekkillerimize gayrimenkul yatırımlarında, inşaat projelerinin yürütülmesinde, yüklenici, mimar ve proje yöneticileriyle sözleşmelerin yapılmasında, imar mevzuatı da dâhil bu alandaki tüm konularda Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

Ayrıca Müvekkillerimize ait Kentsel Dönüşüm Bölgelerinde kalan veya yenilenmesi gereken gayrimenkulleri için Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunun uygulanmasından kaynaklanan hak kayıplarını önlemek, mevzuatın getirdiği avantajlardan yararlanma ve dezavantajlarından da korunmak için alanında uzman ekibimizle çözümler üretmekteyiz.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İmar İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

 

Tapu İptal Davaları ve Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Gayrimenkule Tecavüzün Önlenmesi, Müdahalenin Men’i Davaları

Ecrimisil Davaları, 2/B Arazileri ve Hazine Arazilerine İlişkin Davalar

Kiralanan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Alımı

Gayrimenkul Alım ve Satım Sözleşmeleri ileSatış Vaadi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi

İnşaat Ruhsatının ve İskânının Alınmasına Yönelik Resmi Merciiler Nezdinde Başvuruların Yapılması

İpotek, Kat İrtifakı, Kat karşılığı İnşaat,  Bina ve Proje Yönetimi vb. Sözleşmelerin Hazırlanması

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin İşlemlerin Yapılması

Projelerin Çevre Mevzuatlarına Uygunluğunun Denetlenmesi

Kira Tespit Davası, Tahliye Davaları, Kira Sözleşmesine Aykırılıktan Kaynaklı Hapis Hakkı Davaları