Miras Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak müvekkillerimize ait gerek Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerekse Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki, Miras Hukukuna konu olabilecek her türlü taşınır, taşınmaz, fikri eser vb. tüm konularda Hukuki Danışmanlık ve gerekli davaların takibi için Avukatlık Hizmeti vermektedir.

 

Miras bırakan müvekkillerimizin son arzuları veya mirasçı olan müvekkillerimizin tereke mallarındaki miras paylarına bireysel olarak en hızlı ve sorunsuz sahip olabilmeleri için, mirasçılar arasında mal paylaşımı gerek uzlaşmaya dayalı paylaşım gerekse dava yolu ile titizlikle takip edilmektedir.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Mal Paylaşımı ve Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

 

Mirasçılık Belgesi, Veraset İlamının Alınması

Miras Kalan Malvarlıklarının, Terekenin Tespiti

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi Davalarının Açılması

Mirasın Mirasçılar Arasında Paylaştırılması Amacıyla Ortaklığın Giderilmesi

Mirasçıların Mal Paylaşımı Konusundan Uzlaşmaları İçin Arabuluculuk Faaliyeti

Murisin Mirasçılara Borç Bırakması Halinde Mirasın Reddi İşlemlerinin Yapılması

Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi veya Vasiyetname ve Miras Sözleşmelerinin İptali

Miras Bırakanın Malvarlığını Haksız Olarak Mirasçı Olmayanlara Devretmiş Olması Halinde Tasarrufun İptali