Maddi ve Manevi Tazminat Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarını alanında uzman ekibimiz titizlikle takip etmektedir, Çünkü;Tazminat Davaları, kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir.Tüm bu sürecin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Maddi ve Manevi Tazminat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

 

İş Hukukundan Doğan İş Kazaları ve İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Trafik Kazalarında Ölüm, Yaralanma veya Maddi Hasara İlişkin Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Kaynaklanan, Gerçek Kişilere veya Kamu Kurum ve Kuruluşlara Karşı Açılacak Davalar

Aile Hukuku Kapsamında Taraflardan Talep Edilecek Maddi ve Manevi Tazminat Davaları