Kamu Personel Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, Devlet Memurlarının ve Öğretmen, Doktor, Polis, Asker, Hemşire vb. personelin atama, nakil, disiplin cezaları ve diğer tüm özlük haklarıyla ilgili idare ile aralarındaki tüm hukuki sorunların bertaraf edilmesi ve müvekkillerimize yönelik hak ihlallerinin yaşanmaması için hukuki çözümler üretmekteyiz.

 

Müvekkillerimizin Lise veya Lisans Eğitimi sonrası Askeri Okullar ve Polis Okullarına başvurusu veya Devlet Memurluğunda atama ve kadroya geçiş sonrası, Sağlık Yönetmeliği, Disiplin Cezaları, Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmalarına yönelik verilen kararlara karşı İptal Davaları açılmaktadır. İdare Mahkemelerinden alınan Yürütmenin Durdurulması kararları ve akabinde İdari İşlemin iptali kararlarıyla müvekkillerimiz adına oluşan hak mahrumiyetleri önlenmektedir.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Asker – Polis – Öğretmen vb. Memur Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

 

Devlet Memurlarının Özlük Haklarıyla İlgili İdare İle Olan Uyuşmazlıklar

Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmalarına İlişkin Verilen Kararlara Karşı İptal Davaları

Nakil, Atama, Görevlendirme, İhraç, Disiplin Cezalarına ve Parasal Haklarına İlişkin Davalar