İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kapsamında iş, işçi, işveren gibi konuları ele alıp, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi tüm detaylarıyla inceleyerek bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmayı hedeflemekteyiz.

 

İş Hukuku kapsamında zorunlu hale gelen Arabuluculuk Kurumunu en verimli şekilde işletilmekte müvekkillerimiz adına başvurular ve uzlaşma görüşmeleri yapılmaktadır. Uzlaşma sağlanamaması durumunda İş Mahkemeleri ve diğer yetkili mahkemeler vasıtasıyla müvekkillerimizin taleplerini güncel mevzuata uygun bir şekilde karşılamak adına gerekli tüm Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti verilmektedir.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Alanında Hizmetlerimiz;

 

İşçi ve İşveren Arasında Hizmet SözleşmelerininGüncel Mevzuata Uyumlu Olarak Hazırlanması

İş Akdinin Sona Ermesiyle Fesih Bildiriminin Mevzuata Uygun Yapılması

İşçilik Alacakları; Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı, Hafta Tatili, Yıllık İzin, Fazla Mesai Talepleri

Performans Düşüklüğü, Ekonomik Nedenler ve Benzer Haklı Sebeplerle İş Sözleşmelerinin Feshi

İşe İade Davalarının Açılması ve Takibi

Mobing ve Kötü Niyet Tazminatına ilişkin Gerekli Davaların Açılması

Çalışanların Sigortalı Gösterilmediği Durumlarda Hizmet Tespitinin Yaptırılması

Emeklilik Sürecine İlişkin Hizmet Tespitinin Sağlanması

Yurtdışı Borçlanmalar ve Yurtdışı Çalışmaların Tespiti

Yurtdışı İşe Giriş Tarihinin Türkiye’de Geçerli Sayılması Talepleri

İşçi ve İşyeri Güvenliği Konusunda Dikkate Alınması Gereken Hususlarda Danışmanlık

İş Kazalarında Yaralanma, Ölüm ve İş Görmezlik Durumlarının Tespitine İlişkin Davalar

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

Şirket İç Yönetmelikler ile Disiplin Yönetmeliklerinin Hazırlanması

Çalışan ve Üçüncü Kişiler Yönünden İşverenin Kusursuz Sorumlulukları