İdare Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerimize, devlet veya idari kurumlar ile aralarında oluşan uyuşmazlıklara yönelik İdare Hukuku alanına giren tüm mevzuata uygun olarak Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti verilmektedir.

Özellikle İdareye Yapılan Başvurular, İdari Para Cezaları, İdari Sözleşmeler, İdari İşlemlerin İptali ve idarenin Verdiği Zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin olarak idareye başvuru ve akabinde İdare Mahkemelerinde İptal ve Tam Yargı Davaları açılması alanında uzman avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından İdari Yargı Alanında Verilen Hizmetler;

İdari Eylem ve İşlemlere Karşı İptal Davaları ve Yürütmenin Durdurulması Talepleri

İdarenin Verdiği Zararlar Neticesinde Açılacak Tazminata İlişkin Tam Yargı Davaları

İdare ile Gerçek veya Tüzel Kişiler Arasındaki İdari Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

İdare Hukukuna İlişkin İdare ile Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar