Aile – Velayet – Boşanma Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma,  nafaka, velayet, mal rejimi, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkeme önünde ve taraflar arasında protokol düzenlenerek çözümü için özel hayatın gizliliğine dikkat ederek Aile Hukuku alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Aile Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

Boşanma ve Soybağı Davalarının Yürütülmesi

Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol Düzenlenmesi ve Yürütülmesi

Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması

Aile Hukuku Kapsamında Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası Talepleri

Boşanmadan Sonra Malvarlığı Tasfiyesinin Yürütülmesi

Velayet ve Nafaka Hükümlerine Aykırı Davranılmasına Karşı Hukuki Çözüm Yolları Üretilmesi

Aile İçi Şiddet ve Benzeri Hallerde Tedbir Kararı Alınması

Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması

Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmeti Sağlanması

Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözülmesi

Aile MahkemelerindeGörülen Aile Hukukuna İlişkin Tüm Uyuşmazlıkların Takibi